Programmer/John Christian Elden - høyesterettsadvokat

John Christian Elden - høyesterettsadvokat

Hovedstadens redaksjon
12. Juni 2020

Høyesterettsadvokat John Christian Elden er Jan-Aages gjest og snakker om sin forståelse av bibelske rettsbegreper, om rettferdighetssans og rettsprinsipper, og ikke minst om barnevernet i lys av Samnanger kommunes granskningsrapport. Elden fastslår at Norge må innrette seg etter familieforståelsen i Europa.

App Store - Google Play

Har du mobil/nettbrett, laster du ned appen fra din nettbutikk. Søk etter appen «TV Vision» (på engelsk).

Powered by Cornerstone