O.S.S. (Ofte Stilte Spørsmål)

Hva er Oslo TV?

Foreningen Oslo TV driver kristen forkynnelse og menighetsvirksomhet, samt produserer og kringkaster programmer via media i  Norge og alle nasjoner. 

Gjennom Oslo TV er Oslokirken sendepartner av TV Visjon Norge. 

Hva er «Hovedstaden med Pastor Torp»?

Hovedstaden er et tv-magasin der Oslokirkens pastor Jan-Aage Torp samtaler med en rekke samfunnsledere om dagsaktuelle spørsmål. I Hovedstaden velger Torp intervjuobjekter han er nysgjerrig på eller samarbeider med til daglig.

Hva er «Innsikt med Pastor Torp»?

Innsikt er et samtaleprogram etter amerikansk «talkshow»-modell der Pastor Torp samtaler med ledende jurister, politikere, samfunnsledere, kristenledere, aktivister og «Hvermannsen» om høyaktuelle saker. Programmene lages via opptak gjennom videosamtale-tjenester.

Når og hvor blir programmene vist?

«Hovedstaden med Pastor Torp» sendes hver mandag kl 19:00 på TV Visjon Norge, og med repriser på lørdager kl 14:30 og søndager kl. 06.00. Programmene legges ut på TV Vision, Oslokirkens nettside, og på denne dedikerte nettsiden, i tillegg til andre nettsider og sosiale medier.

«Innsikt med Pastor Torp» kringkastes hver fredag her på denne dedikerte nettsiden, Kristen Koalisjon Norges nettside samt Oslokirkens nettside, og sosiale medier.

Powered by Cornerstone