Gaver

Hovedstadens redaksjon
23. Mars 2020

Oslokirken er Pastor Jan-Aage Torps arbeidsgiver.

Hans arbeid som Pastor for Oslokirken, President for European Apostolic Leaders og styreformann for Kristen Koalisjon Norge (KKN) danner bakteppet for hans omfattende kontaktnett og samarbeid med samfunnsaktører og den lille mann.

«Hovedstaden med Pastor Torp» ville ikke vært mulig uten dette kontaktnettet. 

Hvis du vil hjelpe økonomisk for at Jan-Aage Torp kan lage disse programmene, er Oslokirkens kontonummer for nettbank 1503.65.44535. Vår VIPPS-konto er 15879.

Selve produksjonskostnadene dekkes av TV Visjon Norge.

Powered by Cornerstone