Aktuelt/Innsikt om norske medier: Korrupsjon og falske nyheter?

Innsikt om norske medier: Korrupsjon og falske nyheter?

Hovedstadens redaksjon
01. Mars 2021
Innsikt om norske medier: Korrupsjon og falske nyheter?

I de kommende uker vil Innsikt med Pastor Torp ta opp de sekulære og kristelige mediers rolle i Norge.

Jan-Aage tar opp om mainstream-mediers avhengighet av den såkalte produksjonsstøtten, om den rollen som Pressens Faglige Utvalg (PFU) spiller, og om hvor representative de kristelige medier er for Kristen-Norge. Vi drøfter om det er korrupsjon i mediene, og om hvilken plass som de såkalte falske nyheter har. Hvilket rom er det for virkelig ytringsfrihet idag? Kan man si: «Jeg er uenig!» Nærmer vi oss tilstander fra Andre Verdenskrig der den illegale presse drev frihetskampen i Norge?

Vi har invitert toneangivende ledere og fagfolk som vil drøfte mediespørsmål med Jan-Aage.

Powered by Cornerstone