Aktuelt/Innsikt om diskriminering av livssynsminoriteter i Norge

Innsikt om diskriminering av livssynsminoriteter i Norge

Hovedstadens redaksjon
22. Februar 2021
Innsikt om diskriminering av livssynsminoriteter i Norge

På fredag neste uke har Innsikt med Pastor Torp fokus på livssynsminoriteters stilling i Norge. Vi spør om jøders, muslimers, kristnes og humanetikeres stilling, og hvilke brudd på menneskerettighetene som bør særlig vektlegges.

Til å medvirke har vi invitert HL-senteret for studier av Holocaust og livssynsminoriteter på Bygdøy, samt ledere for kristne og andre tros- og livssynssamfunn. Vi får også med oss toneangivende politikere.

For å få utenfra-blikket får vi med oss hovedforsker i Wien for Observatoriet om Intoleranse og Diskriminering imot Kristne i Europa (OIDAC).

Powered by Cornerstone